Header

Program for terrestrisk naturovervåking (TOV), overvåkingsdata

Formålet med TOV er å oppdage hvordan sur nedbør, miljøgifter og klimaendringer virker inn på biologisk mangfold i skog og fjell. Overvåkingen foregår i syv områder som ligger i tilnærmet urørt natur. I tillegg gjennomføres landsomfattende overvåking hvert 5. eller 10. år. Eksempler på landsomfattende overvåking er målinger av eggskalltykkelse og organiske miljøgifter i rovfugl, forekomst av lav og alger på trær, og forekomst av tungmetaller i vilt. Mer om programmet kan leses her. Hovedresultater fra programmet i perioden 1990-2002 kan leses her.

Velg om du vil se overvåkingsdata for planter eller dyr:


norgeskart